Klachtenregeling – Apotheek Czaar Peter – Amsterdam

Apotheek Czaar Peter

Czaar Peterstraat 2 1018PR Amsterdam Tel:020-2358887 Fax:GEEN FAX MEER!!!

Klachtenregeling

Klachten

Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek. Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Daar kunt u iets mee doen. De apotheker en de apothekersorganisatie KNMP helpen u graag bij het oplossen van uw probleem.

  • Klachten over de rekening?

Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.

Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.

  • Wat kunt u doen met uw klacht?

Heeft u een klacht over uw apotheek? Dan kunt u uw klacht bespreken met de apotheker. Wanneer de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, dan kan die er ook niets aan doen om dit voor u op te lossen. Het is daarom een goede eerste stap om uw klacht met de apotheker te bespreken.

Komt u er niet uit met de apotheker?
Dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenbemiddelaar van het Bemiddelingsbureau Apotheken. Deze is onafhankelijk en kiest geen partij. De klachtenbemiddelaar kan voor u bemiddelen. Alles wat u met de klachtenbemiddelaar bespreekt, is vertrouwelijk.

Contactgegevens klachtenbemiddelaar:
Het telefoonnummer is: 06 22 92 16 49.
Het e-mailadres is: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl.

Let op: als u niet meteen iemand aan de telefoon krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan zeker teruggebeld.

Lukt het niet om uw klacht op te lossen met de hulp van de klachtenbemiddelaar?
Dan kunt u, met een schriftelijke eindreactie van de apotheker, de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Openbare Apotheken (SKGE). Dit is een juridische procedure. De geschillencommissie onderzoekt of uw klacht gegrond is. De geschillencommissie geeft een duidelijk, onafhankelijk en onpartijdig oordeel. Dit oordeel is juridisch bindend.

 

Kosten

  • Bemiddeling door de klachtenbemiddelaar kost niets.
  • Gaat u naar de Geschillencommissie Openbare Apotheken (SKGE)? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op skge.nl.

Contactgegevens SKGE

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088 02 29 100
E-mail: info@skge.nl
www.skge.nl

Apotheek Czaar Peter
Czaar Peterstr. 2
1018PR Amsterdam